Společnost

ACO Marine je součástí německé firmy ACO Group s obratem 1 miliardy USD. Disponuje prodejní a servisní sítí po celém světě.

ACO Marine vstoupilo na trh před více než dvanácti lety s plným portfoliem zařízení pro čištění odpadních vod používaných při stavbě lodí. Kromě jiných produktů se podařilo prosadit se na trzích s potrubními systémy, čistírnami odpadní vody a odlučovači tuků, speciálními tanky z oceli, plastu, betonu, sklolaminátovými nádržemi, nerezovými vpusťmi a žlabovými odvodňovacími prvky. Portfolio ACO Marine zapadá plně do hlavní činnosti ACO – péče o vodu, její zachytávání, čištění a vracení zpět do přírody.

Výrobky ACO jsou vyráběny výhradně ve vlastních výrobních závodech strategicky umístěných v zemích EU.

Vlastnosti výrobků ACO Marine:

  • Ekologický systémový koncept
  • Vysoké standardy pro výkon
  • Ověřená spolehlivost
  • Kvalitní materiály
  • Využití inovativních technologií
  • Shoda s EN a certifikace u autorizovaných subjektů
  • Projekce, nákup a výroba v rámci Evropské unie v Německu a České republice
  • Servis po dobu životnosti po celém světě

Systémová řešení ACO Marine jako součást procesu navrhování

ACO Marine poskytuje kompletní systémová řešení pro domácí i komunální sektor. Shoda provozních požadavků a potřeb ochrany životního prostředí je zajištěna použitím nejnovějších technologií plně vyvinutými in-house. V úzké spolupráci se zákazníky od začátku prvního návrhu, po předání do provozu i během doby životnosti zařízení je ACO Marine aktivní při zajišťování optimálního chodu zařízení.

Neustálý vlastní výzkum a vývoj má za cíl nejen zefektivnit a zlepšit stávající výrobky a technologie, ale také uvést další nové produkty a služby do rozšiřujícího se portfolia s cílem zajistit optimální služby zákazníkům.