Výrobník vody WM3

ACO Water Maker WM3 je zařízení na úpravu vody s extrémně nízkou spotřebou energie sloužící například pro recyklaci výstupní vody z čistíren až do kvality pitné vody. Velikost zařízení je srovnatelná s malou domácí chladničkou, vyrábí pitnou a technologickou vodu v širokém rozsahu objemových kapacit. Zařízení je vybaveno RCM řídicím systémem a dalšími speciálními doplňky, dodávanými jako standard pro zajištění dokonale čisté a sterilní vody.

ACO WM3 – THASMS (hybridní technologie asymetrické selektivní membránové separace) může upravovat jakýkoliv typ vstupní vody a účinně odstraňovat všechny formy biologického, bakteriologického, minerálního, plynného nebo toxického znečištění. Proces převádí upravenou vodu na odtoku do parametrů čisté, pitné vody. Toho je dosaženo čistě fyzikálními procesy bez potřeby použití chemikálií.

Výhody ACO WM3

 • Vysoce účinná technologie čištění vody
 • Vhodné jako řešení čištění šedé vody, s nutností specifikace
 • Produkuje vodu pro jakékoliv použití: demineralizovanou (pro náročné technické / hygienické aplikace) nebo pitnou vodu
 • Cenově dostupné ve srovnání s tradičními řešeními. Nízná pravděpodobnost zablokování membrány a malý tlak k čerpání vody přes systém
 • Elektronický monitoring a regulace
 • Malé rozměry zařízení, může být upraveno tak, aby se vešlo do jakéhokoli technologického celku
 • Pracuje se všemi standardními zdroji proudu, jako elektrická síť, baterie a solární panely
 • Ekologický přínos snížením znečištění vod a udržitelným využívání vodních zdrojů

Jednotky ACO Marine WM3 jsou vhodné pro efektivní recyklaci vyčištěné odpadní vody až do podoby pitné vody, nebo vysoce kvalitní technické vody pro takové aplikace, jako jsou běžné čištění povrchů, praní, sprchování, splachování toalet, chlazení motoru – všude, kde je požadována technologicky čistá voda.

Ohromující účinnost čištění

Bez ohledu na kvalitu vstupní vody je zaručena 100% sterilita upravené vody, sledovaná řídicím systémem. Voda se vícenásobně sterilizuje kombinací několika technologií, včetně nechemické sterilizace ozónem. Použití této technologie eliminuje bakteriální a biologické znečištění. Speciální funkce jednotky WM3 dokonce odstraňuje odumřelá těla bakterií. Celý proces je založen na fyzikálních a přírodních procesech ovládaných integrovanou řídící jednotkou s vlastním softwarem. Voda na výstupu ze zařízení WM3 neobsahuje žádné bakterie (živé nebo mrtvé), nežádoucí kovy a toxiny ani jakékoli biologické, plynné a další formy znečištění.

Pitná voda upravená technologií ACO WM3 obsahuje vyvážené množství minerálů. V případě výroby technické nebo destilované vody může zařízení minerály odstranit.

Sterilizační proces ACO WM3 je natolik účinný, že všechny typy vyrobené vody mohou být uchovávány v retenční nádrži po dobu nejméně 120 dní v nezměněné kvalitě.

Typické formy znečišťujících látek odpadních vod

 • Patogeny: (Giardia lamblia, Salmonella Shigella, tyfus, yersinin enterocolitica, virová hepatitida a jiné)
 • Nekovová kontaminace: (fosfáty, dusík a další)
 • Těžké kovy: (hliník, arsen, barium, kadmium, měď, chrom, železo, olovo, lithium, mangan, rtuť, molybden, nikl, stříbro, uran, zinek)
 • Nekovové nečistoty: (kyseliny, amoniak, dusičnany, fosforečnany, bor, chloridy, fluoridy, kyanidy, radium, selen, sulfáty a různé radioaktivní izotopy)
 • Syntetická organická kontaminace: (farmaceutické látky, sloučeniny chloru rozpouštědla, uhlovodíky a polychlorované bifenoly (PCB) a další)

Hodnoty na výtoku a účinnost čištění

Standards Untreated ACO WM3 values
Koliformní bakterie [n/100 ml] FM 0.45 um, m-Endo agar LES, 35 °C, 18-24 h 1 800 000 0
Celkové nerozpuštěné látky [mg/l] EN 872 3 960 0.5
BSK₅ [mg/l] SM (Standard Methods) 5210 D 2 137 0.4
CHSK [mg/l] SM 5220 D 9 815 2.9
N – ammoniak (ppm) EN ISO 14911 1 630 16
E.coli (cfu/100 ml) FM 0.45 um, TBX medium, 44 °C, 18-24 h, recount 100 0

Technická data a rozměry

ACO WM3 Výkon

[l/den]

vnější rozměry

[mm]

Hmotnost

[kg]

Length Depth Height
WM3-25 6 000 1 060 238 638 90
WM3-50 1 200 1 360 268 768 155
WM3-75 18 000 2 010 489 1 023 218
WM3-100 24 000 2 680 543 1 300 320