Příslušenství

ACO CLARA Automatic

Pro snížení objemu prací souvisejících s obsluhou lze čistírnu ACO Clara C vybavit řídící jednotkou, která umožňuje automatické odčerpání přebytečného kalu a zároveň zajistí odstranění kalu plovoucího na hladině dosazovací nádrže.

Poznámka: Čistírny ACO Clara 48-96 C, ACO Clara 60-120 C, ACO Clara 96-192 C a ACO Clara 120-240 C jsou takto vybaveny standardně.

Box pro venkovní instalaci dmychadla

Pro aplikace, kde dmychadlo není možné instalovat v technických místnostech budovy (garáž, atd.), nabízíme robustní plastové nebo betonové boxy pro venkovní instalaci, chránící před rizikem poškození, přehřátí, nebo odcizení dmychadla. Box může být určen pro nadzemní i podzemní instalaci.

2Aa_obr. 003_Box for outdoor installation_pouze print screen

Filtrace – dočištění

Pro aplikace, které kladou zvláštní důraz na kvalitu vyčištěné vody. Technologie čištění pomocí standardních ČOV může být doplněna plně automatickou terciální filtrací.

2Aa_obr. 005_Sand filtration ÔÇô final_pouze print screen

START Pack

V případech, kdy čistírnu není možné zprovoznit aktivovaným kalem, doporučujeme použít START Pack. Balení obsahuje látky podporující rychlý vznik organického kalu, který výrazně urychluje náběh čistících procesů v ČOV.

2Aa_obr. 004_START Pack_pouze print screen

Nástavce a poklopy

Součástí nabídky ACO je výběr nástaveb a poklopů. Optimální typ podle podmínek instalace konzultujte s prodejcem.