Komunální aplikace

ACO CLARA

Díky své robustní nádrží, ACO CLARA najde své místo i tam, kde běžné plastové čistírny potřebují obetonování. Kryt nádrží neruší vzhled vašeho trávníku.

ACO Clara vyhovuje trávníkům

ACO CLARA Light

Je navržena pro místa bez zvláštních nároků na odolnost těla čistírny proti zemnímu tlaku. Podobně jako ACO Clara, ACO Clara Light je dodávána s kryty, které neruší vzhled trávníku.

Rozumná cena

ACO CLARA C

Správná volba všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči tlaku zeminy. Robustní a pevná konstrukce je ideální pro příjezdové cesty, parkoviště a místa s vysokou hladinou spodní vody.

Nejnižší náklady na instalaci